ประกาศรับสมัครนักศึกษาใหม่ประจำปีการศึกษา 2559-2560

ประกาศรับสมัครนักศึกษาใหม่ประจำปีการศึกษา 2559 – 2560

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม
สำนักงานบริหารธุรกิจดุษฎีบัณฑิต อาคารเฉลิมพระเกียรติ 19 ชั้น 8
เลขที่ 235 ถนนเพชรเกษม แขวงบางหว้า เขตภาษีเจริญ กรุงเทพฯ 10160
โทรศัพท์ : 0-2457-0068 ต่อ 5402
โทรสาร  : 0-2868-6662

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *